thiết bị khí nén

Bạc đạn: 61804

  • Đường kính trong:   d = 20 mm
  • Đường kính ngoài:  D = 32 mm
  • Độ dày vòng bi:       B = 7 mm
  • Chủng loại: Vòng bi – Bạc đạn cầu rãnh sâu 1 dãy
  • Tình trạng: Xin liên hệ để biết tình trạng hàng trong kho

0931878479