thiết bị khí nén

Vòng bi – bạc đạn cầu chặn 51100

  • Đường kính trong:   d = 10 mm
  • Đường kính ngoài:  D = 24 mm
  • Độ dày vòng bi:       T(H) = 9 mm
  • Chủng loại: Vòng bi – Bạc đạn cầu chặn 1 hướng
  • Tình trạng: Xin liên hệ để biết tình trạng hàng trong kho

0931878479