thiết bị khí nén

Vòng bi – bạc đạn cầu rãnh sâu 6205

  • Đường kính trong:   d = 25 mm
  • Đường kính ngoài:  D = 52 mm
  • Độ dày vòng bi:       B = 15 mm
  • Chủng loại: Vòng bi – Bạc đạn cầu rãnh sâu 1 dãy loại hở
  • Tình trạng: Xin liên hệ để biết tình trạng hàng trong kho

0931878479